Värdering & Analys

 • Bankvärdering
 • Bokslutsvärdering
 • Köprådgivning

Vi har en mycket god marknadskännedom i fastighetsbranschens alla segment

Tomas Nyström, Partner, Nordier

En omsorgsfull värdering är viktig för att du ska göra goda investeringar. Banker och fastighetsägare anlitar oss för värdering av samtliga typer av fastigheter. Detta för att våra auktoriserade fastighetsvärderare har gedigen kunskap om Sveriges fastighetsmarknad och om den aktuella marknaden. Det betyder att vi alltid vet vad din fastighet är värd i rådande marknad. Nordier värderar fastigheter för närmare 100 miljarder kronor varje år. Vi är godkända och uppskattade av samtliga större svenska banker.

Vi har värderingspersonal som är av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare samt medlemmar i MRICS.


Vi har använt Nordiers värderingstjänster och är mycket nöjda med deras marknadskännedom och leveransstabilitet

Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter AB
 • Marita Loft
  VD Storebrand Fastigheter AB

 • Sven Olof Johansson
  Fastpartner

Vi jobbar med värdering

 • Bankvärdering

  Vi har specialiserat oss på att utföra bankvärderingar av hög kvalité och utifrån bankernas önskemål. Våra värderingar är mer omfattande än den svenska normen för bankvärdering och vi redovisar tydligt hur och varför vi åsatt marknadsvärdet. Det uppskattas av de svenska bankerna liksom av våra kunder.

 • Bokslutsvärdering

  Vi utför värderingar inför bokslut av olika omfattningar med erfarenhet från att arbeta med Sveriges främsta fastighetsbolag. Oavsett om det handlar om fullständiga bokslutsvärderingar eller förenklade desktopvärderingar hjälper vi dig med korrekt underlag och den kunskap som krävs.

 • Specialiserade analyser

  Våra värderingsexperter och rådgivare hjälper dig att ta fram skräddarsydda analyser utifrån dina önskemål. Det kan till exempel handla om att undersöka bostadsbehovet för ett visst område eller förändringen av värdet för obebyggd mark. Oavsett vad det gäller använder vi vår samlade kunskap inom fastighetsmarknaden för att ta fram den analys som just du är i behov av.

Vi värdesätter dina fastigheter

 • 78

  Under 2017 genomfördes 78 värderingsuppdrag per anställd

 • 95

  Vi har 95% återkommande kunder

 • 0,75

  Vi reste 0,75 varv runt jorden för att inspektera våra uppdrag under det senaste året