Samfast avyttrar samhällsfastigheter i Karlskrona

Nordier har agerat säljrådgivare vid Samfast avyttring av två LSS fastigheter i Karlskrona till Brinova.

Karlskrona kommun är hyresgäst i båda fastigheterna med en genomsnittlig återstående kontraktstid på ca 6 år. Fastigheterna tillträddes i samband med avtalstecknandet. 

” Det råder stark efterfrågan på Samhällsfastigheter och intresset under denna process understryker detta”.

– Fredrik Närholm, Projektledare, Transaktion, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt