Profi Fastigheter avyttrar i Veddesta

Profi har genom en bolagstransaktion avyttrat fastigheten Skälby 3:321.

Fastigheten omfattar 3 650 kvm uthyrbar area samt en markareal om 8 800 kvm. Lokalerna består primärt av lager och kontor.

Köpare i transaktionen är Corem.

Nordier Property Advisors var rådgivare till Profi Fastigheter i transaktionen.

 

Järfälla är en stark kommun att jobba i och intresset för denna transaktion understryker detta.
– Mikael Wilton, Transaktionsansvarig, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt