Privat aktör avyttrar samhällsfastighet i Visby

Nordier har agerat säljrådgivare åt Leif Pettersson vid avyttringen av en samhällsfastighet i Visby, Gotlands län. Köparen, också en privat aktör, är Tino Goetze.

Fastigheten är fullt uthyrd till två kommunala verksamheter med en WAULT om 12 år. Den uthyrningsbara ytan är cirka 2 285 kvm och tomtarealen motsvarar cirka 14 600 kvm. Hyresvärdet bedöms uppgå till 3 829 tkr och det underliggande fastighetsvärdet till 72,5 mkr. Transaktionen genomfördes som en direkt fastighetsförsäljning och tillträde ägde rum vid månadsskiftet augusti/september.

Försäljningen visar på en fortsatt stark efterfrågan vad gäller samhällsfastigheter i samtliga delar av landet”.

– Filip Carlberg, Transaktion, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt