Peritas AB avyttrar handelsfastighet i Härnösand

Nordier Property Advisors agerade rådgivare åt Peritas Fastigheter AB vid avyttringen av en handelsfastighet i centrala Härnösand.

Fastigheten omfattas av totalt 3 026 kvm butiksyta samt lager, fullt uthyrd med ett flerårigt avtal till hyresgästen Dollarstore. Köpare är Tessin Properties och det överenskomna fastighetsvärdet är 37,5 mkr.

Fastigheten uppfördes år 2017 och är centralt belägen invid Härnösand tågstation, i ett område bestående främst av handels- och servicefastigheter.

Transaktionen signalerar en fortsatt stark tro på detaljhandelssegmentet i centrumnära områden.”

Patrik Nordh, Projektledare, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt