Nordier säljrådgivare vid försäljning av samhällsfastigheter i Karlshamn

Nordier säljrådgivare vid försäljning av samhällsfastigheter i Karlshamn

Nordier har agerat säljrådgivare åt Hermanssonbolagen vid avyttringen av en samhällsfastighetsportfölj i Karlshamn, Blekinge län. Portföljen består av nio fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 11 200 kvm, varav ca 2 300 kvm för särskilt boende och 8 900 kvm är fördelat på vård, förskola samt daglig verksamhet. Det finns även en ny detaljplan som möjliggör ytterligare exploatering om ca 15 500 kvm BTA för bl.a. vård, skola, bostäder och kontor. Tillträde är planerat till månadsskiftet april/maj.

Samhällsfastigheter är ett av de starkaste tillgångslagen vilket intresset för affären ytterligare understryker.

Fredrik Närholm
Projektledare, Nordier Property Advisors

”Vi har utvecklat fastigheterna under ett antal år och insåg att det finns specialister inom samhällsfastighet segmentet som är bättre lämpade att lyfta fastigheterna till nästa nivå, vilket vi är övertygade om att köparna kommer göra. Vi vill tacka Fredrik Närholm och Nordier för deras insats och engagemang under processen samt gratulera köparna.

Fredrik Hermansson

VD, Hermanssonbolagen

Andra referensprojekt