Nordier säljrådgivare vid försäljning av industrifastighet

Nordier har agerat säljrådgivare till Kungskronan Fastighets AB vid avyttring av industrifastighet i Karlstad.

Affären omfattade en av ortens största industrifastigheteter på ca 21 000 kvm uthyrbar area.
Fastigheten har ett centralt läge och den anses som viktigt för den Värmländska industriproduktionen. Köpare var NP3 Fastigheter.

Intresset för fastigheter i Karlstad växer i takt med stadens utveckling.

-Patrik Nordh, Projektledare,

Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt