Nordier säljrådgivare vid avyttring av livsmedelsportfölj i Skåne

Nordier Property Advisors har bistått Säljaren Also AB vid försäljningen av tre livsmedelsfastigheter belägna i Skåne.

Underliggande fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 43 mkr. Portföljen har en total uthyrbar area om 4 108 m2 och hyresintäkter år 2022 som uppgår till cirka 3,4 mkr. Waulten uppgår till cirka 4,4 år. Fastigheterna är centralt belägna på orterna Klippan, Tyringe och Förslöv i Skåne och är uthyrda hyresgäster inom koncepten ICA och Hemköp.

Nordier har företrätt säljaren i affären.

Affären visar på styrkan i segmentet, där livsmedelshandeln har gått fortsatt starkt under pandemin. Nordier vill gratulera Also AB till försäljning och en väl genomförd affär.”

Martin André Projektledare, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt