Klövern förvärvar i Linköping

Klövern förvärvar två fastigheter, Morellen 1 och Mekanikern 18, i Linköping för ett underliggande fastighetsvärde om 345 mkr från privat aktör. Fastigheterna innehåller primärt kontor, utbildning och verksamhetsytor. Nordier Property Advisors har varit rådgivare i transaktionen.

Linköping är en av de starkaste transaktionsmarknaderna i Sverige och de aktuella fastigheterna illustrerar också den starka utveckling som sker på kontorssidan på orten.

-Mikael Wilton, Transaktionsansvarig, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt