K2A förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Sundsvall för 254 Mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva del av fastigheterna Sidsjö 2:41 och Sidsjöhöjden 14 i Sundsvall från Sidsjö Fastigheter, med tillträde den 1 juli 2021.

Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 254 Mkr och hyresvärdet uppgår till cirka 16 Mkr på årsbasis. Efter förvärvet äger K2A en central och attraktiv projekt- och fastighetsportfölj i Sundsvall med närmare 540 bostäder samt en samhällsfastighet med kommunal grund- och förskola och vårdcentral.

De förvärvade fastigheterna ligger i stadsdelen Sidsjö vilket är ett populärt bostadsområde cirka 3 km söder om Sundsvalls centrum och innehåller totalt fyra byggnader, varav huvuddelen har totalrenoverats under 2010-talet. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 11 680 kvm varav 3 280 kvm BOA fördelat på 63 kooperativa hyresbostäder och resterande 8 400 kvm utgörs av samhällsfastigheten med i huvudsak kommunal grund- och förskola och vårdcentral. Affären innehåller också en befintlig bostadsbyggrätt om 3 200 kvm BTA. Fastigheterna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad iDrift.

Nordier Property Advisors var rådgivare till säljaren.

Som rådgivare i affären tackar Nordier säljaren för förtroendet samt gratulerar K2A till förvärvet av detta mycket fina bestånd av samhällsfastigheter och hyresbostäder i Sundsvall och kan vittna om att marknaden fortsatt är urstark inom segmenten”

– Olof Rotbring, Projektledare, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt