Familjebolag avyttrar fem bostadsfastigheter i centrala Eskilstuna

Nordier har varit rådgivare till säljaren som avyttrar fem centralt belägna bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett privat fastighetsbolag.

Den totala ytan uppgår till  ca 10 500 kvm och hyresvärdet till 10,5 mkr varav större delen utgörs av bostäder. Förvärvet sker i bolagsform till ett pris om ca 20 tkr / kvm. Fastigheterna är belägna vid Fristadstorget, Järntorget samt på stadsdelen Norr. Det tekniska skicket bedöms som mycket gott. Köparen tillträder fastigheterna i januari.

”Intresset har varit påfallande stort för detta välförvaltade familjeägda bestånd som slutligen såldes till en väletablerad lokal fastighetsägare. Marknadsintresset för Eskilstuna är mycket starkt och nya nivåer har nu etablerats”.

– Fredrik Angelin, Projektledare, Nordier Property Advisors

Andra referensprojekt