Månadskollen

Ökad prisoptimism är ett ljus i mörkret

 

Hösten kom till slut och det med besked. Vi går mot mörkare tider men såväl marknadens prisoptimism som den globala konjunkturbilden är ett ljus i mörkret. 

Låga räntor och en stark konjunktur fortsätter att driva fastighetsmarknaderna framåt och uppåt. Vi noterar ökad efterfrågan att investera i samhällsfastigheter, industrifastigheter och stabila kassaflödesfastigheter samt andra säkra fastighetsinvesteringar överlag. Generellt stark efterfrågan på stabila fastighetsprodukter bedömer vi kommer driva priser eftersom utbudet är så begränsat. 

Inflationen fortsätter svagt uppåt och med en fortsatt nivå över två procent som väntas bibehållas året ut, med en ökad höjning först i februari då den underliggande trenden ser relativt svag ut. Glädjande nyheter är även att arbetslösheten sjunkit för tolfte månaden i rad vilket visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. 

Viss geopolitisk osäkerhet kvarstår med låsta brexitförhandlingar där det inte är en omöjlighet att Storbritannien lämnar EU utan avtal samt tullar mellan EU och USA. Den globala konjunkturbilden ser trots detta fortsatt ljus ut och börsvärderingen har inom de flesta regioner kommit ner till historiskt genomsnittliga nivåer under det senaste halvåret. En svajig börs indikerar att vi kan ha sämre tider att vänta längre fram vilket förklarar att säkra investeringar ses som mycket attraktiva. 

I en sencyklitisk period som den vi är inne i finns det fortsatt intressanta affärer att göra gör den aktive! 

Se vår analys

 

  • oktober 2018

Kontakt