Nytt affärsområde för Nordier Leasing & Development AB

Många aktörer ser idag e-handeln som den enkla lösningen för att nå konsumenterna med ett numera ändrat köpbeteende, det är dock långt ifrån svaret på hur fysiska handlare ska ta igen de marknadsandelar de tappat till e-handeln/hur de ska ”plocka” nya.

En välmående retailaktör har i rådande handelsklimat en sund fördelning mellan både e-handel och fysisk handel. Detta då båda försäljningskanalerna står med utmaningar som den andra försäljningskanalen inte kan mäta sig med.

E-handelns akilleshäl är fortsatt ”cost of sale” medan den fysiska butiken inte har en chans när det kommer till frågan om upptagningsområde. Fler och fler aktörer, både med fysiskt och digitalt fokus ser därför över möjligheterna till en annan typ av etablering än den traditionella. Antingen för att utvärdera en handelsplats, den fysiska handeln (e-handlare), eller för att ur ett varumärkesstrategiskt perspektiv satsa på en korttidsetablering. Med anledning av det utökar Nordier Leasing & Development sitt kunderbjudande med ”Speciality Leasing”. I och med det täcker vi majoriteten av de delar inom uthyrning och utveckling som idag gör skillnad på marknaden.

Omställningen inom fysisk handel har pågått under en längre tid och den pågående pandemin har påskyndat processen än mer. Därför känns det helt rätt att vi på NLD tagit steget för att möta efterfrågan och ta tillvara på möjligheterna inom Speciality Leasing. Ett affärsområde som breddar vårt kunderbjudande och skapar synergieffekter för hela organisationen.

– Malin Linde, VD/Partner, Nordier Leasing & Development

 

// Oscar Berlin, COO/ Portfolio Manager