Leasing – när samhället öppnar upp

”Det vi nu ser när samhället öppnat upp igen är en ökad omsättning i butikerna och allt fler besökare i våra köpcentrum. Detta är ett tecken på hur viktigt det är med mötesplatser och vårt behov av att känna samhörighet.”

Vi möter Mia Berlin och Joakim Holmkvist utanför Gallerian mot Brunkebergstorg där Nordier har sitt kontor för att fotografera dem samtidigt som de berättar om marknadsläget och de trender de ser på uthyrningssidan.

Mia, med mångårig erfarenhet inom retail berättar hon att efter att ha bytt till uthyrningssidan har hon fått en djupare inblick i hur konjunkturkänslig marknaden ärUtmaningen inom uthyrningsarbetet är att vara uppdaterad på dessa trender och snabbfotad när en öppning visar sig. Det gäller att ha örat mot marken och vårda sina relationer då dessa trender snabbt kan skifta. Vad som inte var intressant igår kan vara intressant idag.

Joakim är utbildad ekonom och jobbar som Leasing Manager tar upp marknaden ”post Corona”, att år 2020 visade sig vara ett omtumlande år för detaljhandeln. – Med Covid-19 restriktioner och spekulationer om butiksdöden i backspegeln blickar vi nu framåt och ser positivt på framtiden.

Ett par av förändringarna i konsumenternas beteenden under pandemin blev ökat fokus på hälsa och hållbarhet men inte minst andelen konsumenter som handlade online för första gången.

Många av återförsäljarna har investerat i att utveckla och förädla sin digitala plattform för att möta konsumenternas efterfrågan och kundupplevelse. Trots fokus på digitalisering upplever vi att efterfrågan är fortsatt hög för den fysiska handeln, både av redan etablerade aktörer som förändrat eller förädlat sitt koncept och nya intressanta aktörer som har skapats av de nya trenderna. Marknaden har nu verkligen tagit fart och vi går nu en spännande framtid till mötes.

Trender i dagsläget

Mixen av hyresgäster i ett köpcentrum har förändrats i takt med våra behov. Tidigare har exempelvis mode varit överrepresenterat i gallerior och köpcentrum. Idag kan vi se att service och leisure tagit marknadsandelar. Idag är det heller inte ovanligt att hitta padelbanor, golfsimulatorer och stora vårdcentraler i köpcentrum. Även cirkulär handel (second hand) har brett ut sig där nya aktörer har bildats samt att äldre aktörer har utvecklat sitt utbud.

Pop-Up koncept har kommit och blivit enormt populärt senaste tiden då trenderna skiftar snabbt. Vi ser även att hyresgäster som tidigare huserat i stora lokaler eller egna ”lådor”, ofta enskilt belägna börjat etablera sig i mindre enheter, centralt lokaliserade och anpassade för köpcentrum. Genom att utöka sitt erbjudande på detta sätt når man även spontanköpare och inte bara uppsökande konsumenter.

Möjligheter framgent

Vi ser många möjligheter framgent, säger Joakim. I pandemins spår kan vi framförallt se att de hyresgäster som har anpassat sig och/eller ändrat sitt utbud under denna period har överlevt och rustat sig för framtidens marknad. Det finns aktörer med stora finansiella muskler som i teorin har överlevt utan att göra förändringar men vi tror att pandemin har fungerat som en väckarklocka där aktörer ser över sin affärsidé och hur man kan anpassa denna för framtiden, för att vara lönsamma.

Mer fokus framåt kommer att ligga på att skapa den bästa kundupplevelsen. Genom att fokusera på kundupplevelsen och anpassa sig till den snabba utvecklingen som fick fart under pandemin ser vi positivt på utvecklingen av köpcentrum och de lokala handelsplatserna.

Köpcentrum är en mötesplats som många efterfrågar men för att vara relevant och för att få besökarna att stanna måste platsen även vara stimulerande. Genom att fokusera på kundupplevelsen och anpassa våra köpcentrum utifrån de nya trenderna kommer vi behålla och med stor sannolikhet öka trafiken i våra köpcentrum.

Joakim Holmkvist arbetar idag som Leasing Manager och har en utbildning inom ekonomi. Senast kommer han från en roll som analytiker på fastighetsägarsidan.

Mia Berlin, jobbar idag som Leasing Manager med 20 års erfarenhet inom retail. På Nordier är jag en del av ett kompetent och sammansvetsat team där alla jobbar mot samma mål. Det är högt i tak samtidigt som alla medarbetare får ta ansvar och bidra till helheten genom sitt ansvarsområde.