Nordier säljrådgivare vid avyttring av livsmedelsfastighet i Skurup

Nordier har agerat säljrådgivare till ägaren vid avyttringen av en livsmedelsfastighet i Skurup, Skåne län. Avyttringen omfattar en livsmedelsbutik med 2 527 kvm uthyrbar area samt Coop som hyresgäst med sex år kvar på hyresavtalet. Överenskommet fastighetsvärde är 50 mkr.

Fastigheten ligger i centrala Skurup och butiken är ett ankare på orten. En ny detaljplan har nyligen antagits som medger en utbyggnad om cirka 700 kvm.

 

Affären visar på den fortsatta styrkan på marknaden i livsmedelssegmenten.

– Mikael Wilton, Projektledare

Nordier Property Advisors