Nordier säljrådgivare när Nyfosa förvärvar Esteafond

Nordier bistod Estea vid avyttringen av fastighetsfonden Estea Sverigefastigheter III. Förvärvet omfattar 16 fastigheter i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta på cirka 92 000 kvm. Skattefinansierade hyresgäster står för 55 % av hyresvärdet och stora hyresgäster innefattar Karlstad kommun, Region Värmland och Stockholms Läns Landsting