Nordier Academy – Från teori till praktik

Från vänster: Dawid Mlynarczyk, Disa Lindbohm, Julia Bivrin och John Petersson

 

 

Nordier strävar ständigt efter att vara med och bygga broar mellan universitet och arbetsliv.

Vi vet att studenter har stor potential och tiden i skolan är lärorik men för att maximera förståelsen kan skolbänken kombineras med jobb vid sidan av. Därför har Nordier tagit fram konceptet Nordier Academy, ett deltids-internship skräddarsytt för dig som studerar fastighetsekonomi. Genom Nordier Academy får nyfikna och ambitiösa universitetsstudenter möjligheten att lära sig mer om fastighetsbranschen genom att arbeta parallellt under studietiden och omsätta teoretiska kunskaper till praktik.

Vi på Nordier ser detta som en fantastisk möjlighet för oss att lära känna hungriga studenter samtidigt som vi rustar för perioder med högt tryck och fortsätta leverera +5% till våra kunder.

 

Nordier kan stolt meddela att det just nu deltar fem universitetsstudenter i Nordier Academy. Som deltagare i Nordier Academy är man deltidsanställd biträdande analytiker på Värdering och Transaktion och har stor chans till fast anställning när studierna avslutas.

Vi på Nordier ser detta som en fantastisk möjlighet för oss att lära känna hungriga studenter samtidigt som vi rustar för perioder med högt tryck och fortsätta leverera +5% till våra kunder. Studenter får vara med från start till slut och får använda sina teoretiska kunskaper från studierna i verkliga sammanhang. En win-win-situation helt enkelt!

Som biträdande analytiker får man möjligheten att testa på flera olika delmoment i transaktions- och värderingsprocesser. Exempel på typiska arbetsuppgifter är kartläggning av områden, skapa presentationer och delta i pitcharbete, samla in och analysera olika typer av data och delta i värdering av fastigheter.

Är du intresserad av att söka Nordier Academy så har du möjlighet att träffa oss på Lava och våra årliga speed-dateintervjuer på KTH.