Genova säljer handelsportfölj i Gävle och Sundsvall

Genova har avtalat om att avyttra fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 128 Mkr före avdrag för latent skatt.

Avyttringen omfattar tre fastigheter med lokaler för bilhandel i Sundsvall och Gävle samt en handelsfastighet i Gävle på Valbo området. Köpare är Tvättbjörnen Holding AB.

Nordier Property Advisors var rådgivare till säljaren.

 Affären visar på den fortsatta styrkan av behov för fysisk handel i framtiden.

Patrik Nordh, Projektledare

Nordier Property Advisors