Centrumfastigheter avyttrar hyresbostäder i Rimbo

Nordier har agerat säljrådgivare till Centrumfastigheter vid en avyttring av 279 lägenheter i Rimbo, Norrtälje Kommun. Avyttringen omfattar tre bostadsfastigheter med en uthyrbar area om 19 589 kvm. Överenskommet fastighetsvärde är 220 mkr. Fastigheterna ligger i området Marknadshagen cirka 500 meter från Rimbo centrum.