Bostadsaffär i centrala Härnösand

Nordier har medverkat vid försäljningen av tolv bostadhyreshus innehållandes 56 st lägenheter i centrala Härnösand. Den totala uthyrbara arean för fastigheterna uppgår till cirka 4 623 kvm.

 

Säljaren är ett Stockholmsbaserat bolag med Mälardalen som fokusområde och köparen är ett nybildat bostadsbolag med långsiktig ägarhorisont längs Norrlandskusten.

Nordier Property Advisors var rådgivare till säljaren.

 

Det finns en positiv framtidstro avseende bostäder längs Norrlandskusten, vilket transaktionen är ett tydligt exempel på”

Patrik Nordh, Projektledare, Nordier Property Advisors