Nordier säljrådgivare av lager och industrifastigheter

Corem expanderar i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

Nordier var säljarens rådgivare i affären.

Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 90 miljoner kronor. Tillträde är planerat till 1 december 2020.

 

Förvärven ligger i industriområdena Jordbro, Länna och Skyttbrink, där vi redan är etablerade, och de kompletterar därmed befintligt bestånd mycket bra.

– Corems vd Eva Landén, i en kommentar.

Bakom det säljande bolaget finns Tommy Sundbom och Stefan Norrman.