Nordier rådgivare vid avyttring av industrifastigheter i Huddinge & Sollentuna

Ragde Eiendom AS, har genom en bolagsaffär förvärvat och tillträtt två nybyggda industrifastigheter belägna i Kappetorp industriområde, Sollentuna  samt i Länna industriområde, Huddinge.

Fastigheterna har en total uthyrbar area om  2 000 kvm  samt 27 634 kvm markareal med uppställningsytor för logistik. Ytorna och är fullt uthyrda med i genomsnitt 19 årigt hyresavtal till Containertjänst i Tyresö AB. Säljare är Ryk Estate AB.

Nordier Property Advisors var rådgivare till säljaren.

 

Affären visar fortsatt att moderna fastigheter med långa hyresavtal är mycket attraktiva”

– Patrik Nordh, Projektledare, Transaktion, Nordier Property Advisors