Nordier Property Advisors förstärker transaktionsteamet

Nordiers stärker upp transaktionsteamet med nya medarbetare för att möta marknadens efterfrågan. Martin André övergår till rollen som projektledare. Annie Carman ansluter som projektmedarbetare. Linus Håkansson anställs som projektledare. Julia Bivrin och John Petersson anställs som projektmedarbetare. 

Martin André, som varit anställd som projektmedarbetare sedan våren 2018, övergår till rollen som projektledare. Martin har genomfört transaktioner senaste året på egen hand och övergår nu till den nya rollen på hundra procent som projektledare.

Annie Carman är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Lunds Tekniska Högskola och har erfarenhet inom värdering och mark och exploatering.

Linus Håkansson har över 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen som mäklare. Linus kommer närmast från Erik Olsson och har dessförinnan varit verksam inom byggbranschen.

John Petersson, som varit deltidsanställd i teamet sedan augusti 2020, avslutade sina studier i våras. Han är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan samt har en kandidatexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Julia Bivrin, som varit deltidsanställd i teamet sedan maj 2019, avslutade i våras sina studier. Hon är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Nordier anställer inom transaktion för att möta marknadens stora efterfrågan på våra rådgivningstjänster

 – Olof Rotbring, Transaktionsansvarig & Partner, Nordier Property Advisors