Logistiktransaktion i Falköping

Swedish Logistic Property AB har träffat avtal om förvärv av fastigheten Okularet 12 i Falköping.

På fastigheten finns en logistikbyggnad från 2018 med en pågående tillbyggnad. Total uthyrbar area efter färdigställandet är ca 17 400 kvm. TBN`S Åkeri AB är hyresgsäst.

SLP kommer att förvärva fastigheten genom en bolagsaffär från det kommunala bolaget Fastighets AB Mösseberg i Falköpings kommun. Affären är villkorad av slutligt kommunalt beslut. Fastighetsvärde ca 135 MSEK. Tillträde är planerat till 31 mars 2022. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge med direkt anslutning till järnväg med en omlastningshall för tåg som är ca 200 meter lång.

Fastigheten innehåller därutöver även byggrätter som ger SLP möjlighet till ytterligare vidareutveckling av fastigheten.

Nordier Property Advisors var rådgivare till köparen.

 

Regionen är inne i en spännande fas och det är ett attraktivt logistikområde av goda möjligheter med fortsatt utveckling”

– Patrik Nordh, Projektledare, Transaktion, Nordier Property Advisors