Lär känna Nordiers timanställda!

Förra årets LAVA-medverkan resulterade i tre nya timanställda till transaktion och värdering. Julia Bivrin, Martin Bjerring och Beatrice Ribbefjord. Varför valde de att söka sig till Nordier, vad har de för arbetsuppgifter och vad kan de ge andra KTH-studenter för karriärtips?

Varför Nordier?

Martin: Nordier är ett välkänt och respekterat företag på marknaden. Jag sökte mig till Nordier i hopp om att få ta del av den spjutspetskompetens som finns inom företaget.

Beatrice: Under mitt tredje år på KTH förstod jag snabbt att jag ville arbeta med fastighetsekonomiska frågor. Jag hittade då Nordier och bolaget tilltalade mig eftersom de både arbetar med transaktion och värdering och jag ville testa båda delarna. Dessutom verkade Nordier ha en väldigt bra företagskultur och atmosfär och ja kan absolut säga att bolaget överträffade mina förväntningar!

Julia: Jag fick upp mitt intresse för Nordier under Lava 2019. Mitt första intryck var att här vill jag jobba! Jag tyckte både att arbetet på transaktion och värdering lät väldigt spännande men även företagskulturen tilltalade mig.

Vad får ni göra för arbetsuppgifter?

Martin: Det kan vara väldigt varierande från vecka till vecka. Som timanställd på Nordier får man in en fot på både transaktions- och värderingsavdelningen. Vilket leder till att man ena veckan kan djupdyka in i diverse kartläggningar i ett litet segment av marknaden, medan man nästa vecka kan ha excel som plattform för att skapa diagram och grafer på en eventuell portföljaffär.

Beatrice: Jag har arbetat med både värdering och transaktion. På värdering sitter man mycket i Excel, kollar igenom hyreslistor och åker ut och kollar på fastigheter. På transaktion analyserar man ofta områden och vilka potentiella tagare och konkurrenter som finns. Man är också med och tar fram material som går ut till kund.

Julia: Jag arbetar både med transaktion och värdering. Det är väldigt varierande arbetsuppgifter och uppdrag. Jag jobbar i olika skeden i uppdragen från gång till gång vilket är lärorikt och gör att man förstår helheten.

Vad är det bästa med Nordier?

Martin: Atmosfären som uppstår på arbetsplatsen när vi arbetar i små kvalitativa team med engagerade, kunniga och framförallt trevliga kollegor.

Beatrice: Helt klart alla kollegor och att man får lära sig så mycket olika saker!

Julia: Det bästa med Nordier är kollegorna. Alla är väldigt inkluderande och det är lätt att fråga om hjälp och bolla idéer. Det finns mycket kunskap på samma plats som är häftigt att vara en del av.

Vad kan ni ge andra KTH-studenter för karriärtips eller vad skulle ni vilja säga till de som söker sig till Nordier som timanställda?

Martin: Att det är otroligt nyttigt att parallellt med studierna faktiskt se hur det fungerar i verkligheten.

Beatrice: Att verkligen ta vara på möjligheten att jobba extra under studietiden.

Julia: Börja jobba extra under studierna. Man lär sig så mycket mer än att bara gå i skolan.

Vad är de största utmaningarna ni stött på?

Martin: Utmaningarna är även det som är det roliga och utvecklande med jobbet, att snabbt ta emot ny information och använda den för att prestera i kommande uppgift.

Julia: Mycket är utmaningar första gången man gör det tycker jag. Men på så sätt kan man utvecklas i sin arbetsroll.

Vi har en slogan och alltid ett tänk kring +5% som ska genomsyra allt vi gör – hur tycker ni att detta tar sig uttryck?

Martin: Företaget slogan tycker jag uppenbarar sig i detaljerna, där inga genvägar får tas och där det lilla extra engagemanget istället lagts ned.

Beatrice: Man märker att alla på Nordier ger det lilla extra för att få affärer att gå i lås….

Julia: I noggrannheten och engagemanget i varje uppdrag, oavsett omfattning.