K-Fastigheter förvärvar bostadsbyggrätt i Eskilstuna

Nordier har agerat säljrådgivare till Klara Framtid AB vid försäljningen av bostadsbyggrätter i Eskilstuna. Köper gör K-Fastigheter.

Affären genomförs i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 23,4 mkr. Den förvärvade fastigheten, del av Notarien 17, har lagakraftvunnen detaljplan samt ett gott bostadsläge i Årby, norr om centrala Eskilstuna. Den totala bruttoarean (BTA) uppgår till cirka 6 900 kvm och K-Fastigheter planerar att bygga cirka 105 lägenheter. Tillträdet bedöms ske under första kvartalet 2022.

 

Nordier vill återigen tacka Klara Framtid för förtroendet och är förväntansfulla över K-Fastigheters framtida byggnation”

– Filip Carlberg, Projektledare, Nordier Property Advisors