Årskrönika 2020

Året som har gått

Snart är år 2020 till ända och vi går nytt år till mötes.  Vi minns tillbaka till januari; högt uppsatta mål, ljusa utsikter och hoppfullhet för ett nytt decennium.  Sen kom Covid-19 och spred initialt en oro i marknaden och gav nya förutsättningar inom vissa segment som uppenbart påverkades av minskad rörlighet och hemarbete.  På  Nordier  innebar detta att tänka om  och  skapa  affärer som var möjliga  att genomföra utifrån de nya förutsättningarna. Året har satt vår kreativitet på prov. Vårt DNA  som vi arbetar efter  – beslutsamhet, uthållighet och engagemang –  gör att vi kan se tillbaka med stolthet på året och hur vi tagit oss genom  utmaningarna vi  stått inför.   

 

Nordiers  uthyrningsteam  fick göra en snabb omställning  och i samverkan med våra kunder hanterade vi de statliga stöden för att stötta näringsidkare i utsatta branscher. Under Q2 signerades 119 nya avtal. Under året har teamet gjort en större kontorsuthyrning i Malmö  samt ett antal mindre transaktioner  av tomter för lager och industri, också i Malmö. I övrigt har teamet tagit in nya uppdrag i Stockholmsregionen likväl som att fortsätta leverera i befintliga uppdrag.  Under året välkomnade vi Ajdin Linna och Jacob Lilja som anslöt till teamet i början av året. 

Summerat 2020 har vi mött utmaningar ingen kunde föreställa sig och krigat oss fram, med det sagt avslutas året över förväntan med ett fantastiskt resultat. Vi har verkligen bevisat att vi i de mest utmanande tiderna ser möjligheter och är som starkast! 

Malin Linde, uthyrningschef 

 

Minst påverkade av den globala pandemin är verksamheten inom Nordiers värderingsteam. Avdelningen har ånyo tagit nya marknadsandelar och värderat åt fler bolag än någonsin. Värderingsteamet kommer att slå omsättningsrekord för året och upplever att teamets rykte är bättre än någonsin. Under året välkomnade vi även Douglas Frankedal Skoog som anslöt till teamet.  

För vår värderingsavdelning har året varit mycket bra. Jag är mycket stolt över vår värderingsavdelning. Inte bara för att vi får nya kunder utan även för att de kunder vi har är så pass nöjda med det arbete vi gör. Under år 2021 kommer vi att utöka vår personal för att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster och kunskap. 

Tomas Nyström, värderingschef 

 

På transaktionssidan har ökad aktivitet varit nyckeln till att möta årets avvaktande andra kvartal. Liksom hos övriga transaktionskonsulter har året varit ojämnt där vi upplevde ett avvaktande Q2 men desto mer aktivitet i marknaden under hösten  teamet har levererat väsentligt större transaktionsvolymer än under det första halvåret. Nordier har till dags dato genomfört 28  affärer varav åtta affärer har genomförts med volymer om 100–400 mkr, ett segment Nordier ofta arbetar i. Transaktionsvolymen är i nivå med fjolåret om cirka 5 mdkr och då återstår ytterligare affärer att avsluta innan vi kan summera helåret. Noterbara genomförda transaktioner inkluderar Esteas försäljning till Nyfosa för 2,5 mdkr och Kuststadens förvärv från SBB för nära en halv miljard kronor. Nordier har även varit fortsatt aktiva inom segmentet bostadsforward, bland annat när I am Home avyttrade ett projekt till RikshemAffärerna har varit färre till antalet än föregående år av några skäl. Dels på grund av avvaktande beteende i marknaden under våren, dels på grund av personalförändringar där ett par medarbetare lämnadeEn bidragande orsak är även att snittvolymen på de genomförda affärerna har ökat i år. Under året har vi även välkomnat Madeleine Wrede som anslöt som projektledare till transaktionsteamet under hösten och vi har under året förstärkt vårt analytikerteam. Sedan i våras leder Olof Rotbring transaktionsteamet medan Mikael Wilton helt kan fokusera på affärsskapande.  

Jag är stolt över den styrka och genomförandekraft Nordiers erfarna transaktionsteam visar prov på under ett så speciellt år som år 2020. 

Olof Rotbring, transaktionschef 

 

Trots Covid-19 har Nordiers beprövade sätt att bedriva verksamheten bevisat sig pålitligt och välfungerande, likväl som uppskattat av våra kunder. Under året har vi flyttat in i våra nya lokaler i Urban Escape på Regeringsgatan 25 för att kunna fortsätta expandera och attrahera nya medarbetare. Under våren tog Jan Eriksson över stafettpinnen som ny styrelseordförande. Med Jans gedigna erfarenhet från bank- och fastighetsbranschen är Nordier väl rustade för kommande år och att ta nya marknadsandelar inom samtliga verksamhetsområden.  

Nordier står under tillväxt och vi söker nu erfarna projektledare och värderare men är även öppna för att ta in mer juniora talanger med viss branscherfarenhet. Vi förstärker teamet för att kunna möta våra kunders efterfrågan och fortsätta ta nya marknadsandelar.  

Johan Hane, VD 

 

Nu blickar vi framåt och hoppas att Sverige och andra länder lyckas med att stoppa upp den pågående pandemin. Vi vill nu önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!