Malmö AAA-lägen förändras ständigt

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig förändring där vad som anses vara bra lägen hela tiden flyttas. Därför är Malmö-regionen Sveriges kanske mest spännande region just nu, där det hela tiden gäller att följa med i kundernas önskemål och att kunna erbjuda attraktiva lösningar.

Området Hyllie är ett tydligt exempel på hur Malmö växer, där de senaste tio åren både arbetsplatser och bostäder vuxit fram. Från Hyllie station tar det dessutom bara 12 minuter till Kastrup, och området blir därmed en utmärkt knutpunkt för expansiva företag. Framtidsutsikterna för kommersiella fastigheter ser fortsatt gynnsam ut för Hyllie, liksom för det nya området Universitetsholmen i Malmö Hamn. Malmö fortsätter också att växa i och med utbyggnaden av Nyhamnen, ett citynära område strax utanför Centralstationen, som dessutom knyts samman med Universitetsholmen via en bro. Även Limhamn förändras i och med att tidigare industrimiljöer konverteras till både kommersiella fastigheter och bostäder. De mest attraktiva lägena har flyttats mot centralstationen, men även klassiska adresser, som ”fina gatan” Baltzargatan, lockar åter efter en period av utflyttning från de mest centrala lägena.

Att Malmö och Lund håller på att växa ihop är ingen nyhet för den som följer utvecklingen i södra Sverige, men nu börjar även andra kranskommuner, som växande Staffanstorp, att bli allt mer attraktiva, inte minst för markkrävande verksamheter som logistik. Där städer som Stockholm och Göteborg år efter år har relativt konstanta lägen som räknas som de mest attraktiva, sker förändringen i Malmö väldigt snabbt.

Malmö, tillsammans med främst Köpenhamn och Lund, framstår allt mer som en region än separata städer, med utmärkta kommunikationer och Kastrup som lockbeten för större företag som vill etablera sig i Skandinavien, men med direkt närhet till kontinenten. På senare tid har vi sett ett antal bolag inom tech-sektorn, inte minst spelutvecklare, etablera kontor i området.

Självklart har även Malmöregionen drabbats av den pågående pandemin, inte minst kontorsmarknaden, men vi ser tydliga tecken på en snabb återhämtning, och lager- och industrifastigheter har redan nu stor efterfrågan. Osäkerheten när samhället öppnar upp igen, samt det faktum att vad som räknas som ett A-läge kan vara ett AAA-läge imorgon medför att Malmö är en region med en spännande framtid, men samtidigt ställer höga krav på aktörerna att ständigt och konstant bevaka förflyttningar och förändringar.

// John Larsson och Jonatan Arnsberger – Nordier Leasing & Development