September 2021

Månadskollen – Måttliga höstvindar på intåg

Den globala återhämtningen fortsätter och den svenska ekonomin blåser på med full styrka.

Trots en pågående stark tillväxttakt har stämningsläget på Sveriges ekonomi avtagit något och utvecklingen är ännu beroende av penningpolitiska stimulanser från centralbanken. Samtidigt har nästintill alla restriktioner släppts och många företag återgår till kontoret efter lång tid av hemarbete. Vi kan förvänta oss en fortsatt stark ökning av konsumtionen från hushållen på både varor och tjänster, inte minst när kultur- och nöjessektorn nu vaknar till liv igen. Vidare har den ökade konsumtionen tillsammans med prisökningar på el och drivmedel lett till en starkare inflationstakt i Sverige, som under augusti låg på 2,4 procent enligt KPIF. Riksbanken fortsätter på sin front med tillgångsköp och meddelade i september en oförändrad reporänta på noll procent, i linje med inflationsmålet.

Turerna i kinesiska fastighetsjätten Evergrande har den senaste tiden skakat Asienbörserna men oron över global instabilitet till följd är ännu måttlig. Mörka moln som oroar på hemmaplan är den höga andelen långvarigt arbetslösa som pandemin förorsakade. Detta till trots har en minskning av arbetslösheten i Sverige noterats den senaste tiden och totala arbetslösheten låg i augusti på 7,7 procent, från 7,9 procent i juli.

På bostadsmarknaden har hushållens inställning vänt om och i augusti föll boprisindikatorn kraftigt till 39 procent, mot 62 procent föregående månad. Drygt hälften av hushållen tror fortsatt på stigande priser samtidigt som nedgången tyder på en utbredd uppfattning om att bostadspriserna nått en övre gräns som efter lång tids uppgång bör falla. En intressant utveckling lär synas när effekterna av lättade restriktioner når boprisindikatorns utfall kommande månader.

Hushållens konsumtionskraft fortsätter påvisa sin styrka och särskilt sällanköpsvaruhandeln stack ut denna månad med en ökning på 12,1 procent, medan detaljhandelns omsättning mätt i löpande priser visade en stabil ökning med 7,7 procent.

Fastighetssektorn präglas ännu av hög fusionsaktivitet samtidigt som temperaturen stiger i livsmedel- och handelssegmentet. Transaktionsvolymerna låg något neutralt i augusti, jämfört med månatliga nivåer vi kunde notera i början av sommaren.

Fastighetsmarknadens utsikter lyser dock fortsatt starkt i höstmörkret när kapitalallokeringen till sektorn fortlöper och vi förväntar oss att se många affärer i fjärde kvartalet. Investerarna börjar bredda sina blickar bortom de starka segmenten bostäder, samhällsfastigheter, industri samt logistik. Nordier ser just nu att handel och livsmedel är särskilt attraktiva segment som väntas ta större andelar av transaktionsvolymerna i höst när fler aktörer intar denna marknad.

 

 

Läs ANALYSEN HÄR september 2021