September 2019

Hösten har sakta men säkert gjort entré och bjuder likt den svenska ekonomin på växlande temperatur.

 

Efter en intensiv period med hög tillväxt har termometern för den svenska ekonomin likt den för omvärlden svalnat av. Sedan början på år 2017 är inflationen nära målet på 2 procent och resursutnyttjandet fortsätter att vara högre än normalt. Att PMI-totalsteg i augusti visar på en stabilisering i indexet, vilket är något som särskiljer den svenska ekonomin från andra, inte minst i eurozonen där PMI fortsätter att peka nedåt.

I takt med att förväntningarna på bostadspriserna bromsar in pekar den fallande barometerindikatorn på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. För första gången sedan år 2011 är även arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Att arbetslösheten kryper uppåt är starkt sammankopplat med den något avmattade ekonomin.Tidigare kvartal under året har präglats av ett flertal återkommande omvärldsfaktorer likt Brexitförhandlingar, USA och handelskonflikter. Under september slogs även två oljeraffinaderier ut i Saudiarabien, vilket var ett slag mot den globala oljeproduktionen. Nämnda faktorer är bara ett axplock och ger en påminnelse om att vi verkar i en global kontext.

Det svagare stämningsläget märks dock inte av på fastighetsmarknaden. Under de senaste veckorna har det varit högt tryck med väldigt många och dessutom stora affärer som har avslutats. Fastigheter fortsätter att vara högintressant ur ett investeringsperspektiv då det finns få bättre alternativ inom räntebärande placeringar och vi ser ingen avmattning i efterfrågan. Vår bedömning är därför att det finns goda möjligheter för säljare och köpare att mötas i intressanta affärer under hösten!