Oktober 2021

Månadskollen – Starkt avslut på transaktionsmarknadens tredje kvartal

 

Den ekonomiska tillväxten börjar smått visa tecken på avmattning, vilket kan signalera att den globala återhämtningen har kommit långt och att vi nu går in i ett mer normaliserat marknadsläge. Samtidigt har börsen utvecklats svagt under september till följd av ökad oro kring det ekonomiska och politiska läget i Kina, fortsatta problem i leveranskedjor samt hög efterfrågan i kombination med utbudsbrist.

Svensk ekonomi har efter en snabb återhämtning fortsatt växa starkt. Hög efterfrågan, eftersläpande produktion och stigande elpriser har drivit upp inflationen mer än väntat. September månads siffror visar att den svenska KPIF-inflationen nådde 2,8 procent vilket är den högsta noteringen sedan oktober 2008. Enligt Riksbanken kommer inflationen tillfälligt överstiga målet på 2 procent under kommande året, för att därefter sjunka tillbaka. För att varaktigt hålla inflationsmålet meddelade Riksbanken i september att den expansiva penningpolitiken fortsätter, med värdepappersköp och reporäntan kvar på 0 procent under hela prognosperioden.

Fastighetsmarknaden levererar ett starkt avslut på tredje kvartalet med hög transaktions-aktivitet och stora volymer.

Jätteaffären mellan Akelius och Heimstaden gjorde det stora bidraget till september månads höga transaktionsvolym och affären är dessutom bland de största i Sverige genom tiderna. Det svenska beståndet i portföljen bedöms uppgå till drygt 33 miljarder kronor. Affären är en i raden av många stora förvärv och bolagsuppköp under året och vi kan därmed räkna med att helårets transaktionsvolym 2021 landar på nya rekordnivåer. De stora aktörerna fortsätter flytta fram sina positioner för att uppnå stora förvaltningsbestånd och de internationella investerarna flockas ännu till den svenska marknaden, i synnerhet med ett intresse för industrisegmentet. Kylan och mörkret tränger sig på när vi går mot vintermånaderna, men Nordier ser att de många ljuspunkterna på marknaden talar för ett lysande avslut på året!

 

 

Läs ANALYSEN HÄR OKTOBER 2021