Oktober 2020

Varma vindar tyder på en het höst

Mer än ett halvår har nu passerat sedan coronapandemin lamslog Sverige och vi kan nu konstatera att vi initialt överskattade pandemins negativa effekter på fastighetsmarknaden.

Den privata bostadsmarknaden visar på en klar stabilisering. Efter att ha fallit med knappt tre procent under våren har bostadspriserna återhämtat sig och uppvisar nya rekordnivåer. Boprisindikatorn intygar om den positiva utvecklingen på privatbostadsmarknaden genom att åter ligga på samma nivåer som innan pandemin. Trots pandemin har bostadspriser alltså visat sig motståndskraftiga vilket gör bostadssegmentet till en extra intressant investering.

 

Förutom bostadssegmentet ser vi fortsatt ökad efterfrågan på samhällsfastigheter. Den största folkökningen sker bland de äldsta och sett till framtida demografisk utveckling kommer efterfrågan på vård- och omsorgsboende öka. Vidare har logistikfastigheter sedan ett tag tillbaka stått i rampljuset och pandemins framfart har onekligen ökat intresset för denna typ av fastighet. Detta på grund av ökad e-handel och reducerad fysisk handel.

Transaktionsmarknaden är het och Nordier kan intyga att köpsuget är stort.

 

Varma vindar tycks värma upp klimatet och hösten ser ljusare ut än vad tidigare prognoser förutspått. Transaktionsmarknaden är het och Nordier kan intyga att köpsuget är stort. Inte bara för ovan nämnda segment utan även för andra fastigheter, i synnerhet de på mindre orter nära storstäder. Hemmakontoret har medfört större potential hos de tillväxtorienterade småstäderna med pendlingsavstånd till storstäderna när det inte längre är lika viktigt att sitta på kontoret fem dagar i veckan.

 

Fastighetsaffärerna har nu dragit igång rejält efter vårens och sommarens paus och vi bedömer efterfrågan som stor. Vi ser därför goda möjligheter inför det fjärde kvartalet med flertalet intressanta affärer i sikte. En het höst på transaktionsmarknaden, helt enkelt!

 

 

Läs analysen här