Oktober 2019

Fortsatt het fastighetsmarknad trots en svagare konjunktur

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt i jämförelse med tidigare månad. Trots detta har både KPI och stockholmsbörsen fått positiva resultat under den första höstmånaden. Särskilt byggrelaterade aktier hade en bra månad på septemberbörsen och konjunkturbarometer för september visar att bygg sticker ut med en stark konfidensindikator i en annars relativt svag läsning. Trots det kalla höstvädret levereras varma nyheter från den svenska byggmarknaden som varit stabil en längre tid och till och med visat svagt stigande priser. Kombinerat med ett stort behov av investeringar i infrastruktur ser svensk byggmarknad ut att vara en attraktiv plats i en osäker värld.

Globalt sett har olika handelskonflikter tydligt präglat räntemarknaden, med förväntningar om mer stimulanser har ränteläget sänkts betydligt. Däremot antas detta bara innebära en avmattning i svensk ekonomi och trots att världens börser har varit lite skakiga verkar de också bedöma en framtid utan lågkonjunktur i närtid.

Det svagare stämningsläget tycks dock inte påverka fastighetsmarknaden. Under september månad drog affärerna igång rejält efter sommarsemestern och vi bedömer ingen avmattning i efterfrågan. Vi ser därför goda möjligheter inför det fjärde kvartalet med flertalet intressanta affärer i sikte.