November 2021

Månadskollen  – Nya förutsättningar och blandade tongångar

 

Den globala ekonomin har utvecklats starkt under hösten men möts nu av vissa osäkerheter. Nya virusvarianten Omikron som upptäcktes i slutet av november har spridit sig till ett växande antal länder vilket spridit oro på börsen. Redan innan Omikron utgjorde ett nytt hot för den globala återgången har tilltagande smittspridning noterats i flera länder, däribland Sverige. Den aktuella utvecklingen har lett till införandet av nya restriktioner men samtidigt är mycket okänt om mutationen vilket försvårar ekonomiska prognoser.

Trots ökad ovisshet och volatilitet på marknaderna går svensk ekonomi fortsatt starkt med stabil tillväxt. Sverige har dessutom goda förutsättningar i det fall ekonomin skulle ta en negativ vändning, trots planerad minskning av Riksbankens stödköp. Fortsatt positiva siffror har rapporterats senaste månaden. KI:s barometerindikator låg i oktober på 119,9 vilket visar på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Även arbetslösheten utvecklades positivt i oktober och ligger nu på 7,3 procent, en minskning med 0,2 procentenheter från föregående månad.

På hemmaplan har november månad präglats av turerna i statsministeromröstningen. Magdalena Andersson har valt sin nya regering, där tillträdet av nya bostadsministern Johan Danielsson blir särskilt intressant att följa för fastighetsbranschen. I samma veva röstades oppositionens budget igenom vilket medför ett slopande av investeringsstödet. Beslutet är bekymrande för fastighetssektorn och det faktum att en successiv utfasning inte finns med i planeringen skapar oro för byggnadstakten och nya hyresprojekt. Redan i januari 2022 är stödet planerat att stoppas.

Nya konsumentprisindex för oktober 2021 hamnade på en mycket stark nivå efter lång tid av hög inflationstakt och uppgår till 346,44. Från oktober 2020 års index motsvarar detta en ökning om 9,47 enheter och en procentuell ökning om 2,8. Justeringen är betydande för hyresnivåerna och skapar goda förutsättningar för ökade hyresintäkter.

Den senaste tidens starka inflationstakt har genererat stigande fastighetsvärden över segmenten. Detta skapar ytterligare goda förutsättningar för affärer samtidigt som ökad ovisshet i ekonomin, till följd av virusutvecklingen, kan tillta inom kort. Med dessa förutsättningar gör vi på Nordier bedömningen att läget för säljare är mycket gott och högst aktuellt. Vinterfrosten har tagit grepp om Sverige men temperaturen på marknaden stiger!

 

 

Läs ANALYSEN HÄR NOVEMBER 2021