November 2020

Positiva framtidsutsikter trots växande orosmoln

Under oktober månad hade såväl fastighetsbolagen som hela Stockholmsbörsen en tuff månad. En bidragande faktor till nedgångarna var ökad oro för en andra coronavåg.

Kursfallen innebar att flera fastighetsbolag handlades till stora substansrabatter. Positiva framtidsutsikter kan urskiljas tack vare att de bolag som rapporterade resultat för tredje kvartalet till övervägande del visade positiva siffror även om det finns vissa orosmoln. En större nedstängning av samhället påverkar ekonomin i allra högsta grad och mer omfattande restriktioner kan påverka kommande kvartal negativt. När restriktionerna minskade under sommaren startade återhämtningen snabbt, varför liknande återhämtning är trolig under våren 2021 då även ett vaccin förhoppningsvis finns tillgängligt. Sammantaget bedöms därför utsikterna för de svenska börsnoterade bolagen vara goda.

Transaktionsintensiteten är därför mycket hög i slutet av året, i synnerhet då många investerare avstod från köp under första delen av året.

 

Ekonomin i stort må präglas av ett svagare konjunkturläge. Med tanke på att det låga ränteklimatet fortsätter finns det fortfarande mycket gott om kapital som vill in på fastighetsmarknaden. Vårens osäkerhet har även inneburit att det finns fler fastighetsägare som kan tänka sig att sälja än under tidigare år. Detta i kombination med att bankerna fortfarande lånar ut till fastighetsinvesteringar har medfört ett mycket gynnsamt klimat för fastighetsaffärer. Transaktionsintensiteten är därför mycket hög i slutet av året, i synnerhet då många investerare avstod från köp under första delen av året på grund av det instabila läget.

 

Läs analysen här