November 2019

Ett svagare konjunkturläge består men skingrande orosmoln ger utrymme för positiva framtidsutsikter

 

Oktober blev en stark börsmånad och många av världens börser uppvisade kraftiga uppgångar. Marknaden fick stöd från bolagsrapporter som var bättre än befarat och att tonläget mellan USA och Kina mildrades något. Den globala ekonomin uppvisar dock en inbromsning och tillväxten i år förväntas bli den lägsta sedan finanskrisen.

Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober och pekar fortsatt på ett sammantaget svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. PMI-total sjönk marginellt i oktober vilket är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och är på nivåer som inte har noterats sedan slutet av år 2012. SEB:s boprisindikator steg tydligt jämfört med föregående månad där en trolig drivkraft bakom prisförväntningarna är en allt mer etablerad uppfattning om att räntan kommer att förbli låg.

Trots signaler om vikande konjunktur har den svenska fastighetsmarknaden påvisat goda resultat. Specifikt bolag som verkar inom segmentet logistikfastigheter påvisar positiv utveckling drivet av e-handel och en generell efterfrågan på goda logistiklägen.

Ekonomin i stort må präglas av ett svagare konjunkturläge men än så länge finns det inga tecken på en svagare fastighetsmarknad. Transaktionsintensiteten är mycket hög så här i slutet av året, detta trots att det under de senaste månaderna varit svårare att bankfinansiera fastighetsköp. Det är helt enkelt säljarens marknad just nu, en mycket god tid att avyttra fastigheter på.