Mars 2021

Ett år med en pandemi

Årets första kvartal lider mot sitt slut och vi konstaterar att det nu har gått drygt ett år sedan WHO deklarerade coronautbrottet som en pandemi.

Restriktioner och rekommendationer har varit vår vardag under ett års tid för att minska spridningen av coronaviruset. Utbrottet fick snabbt stora konsekvenser på arbetsmarknaden och efter den dramatiska uppgången i andel arbetslösa under våren 2020 har nu arbetslöshetsnivån stabiliserats något.

I februari månad låg arbetslösheten på 8,7 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Arbetslösheten är betydligt högre än innan pandemin men ligger ändå nära långsiktiga nivåer. Sysselsättningen förväntas öka igen när vi går in i andra kvartalet och under första halvåret 2022 väntas sysselsättningen vara tillbaka på samma nivåer som innan coronakrisen.

I fastighetsbolagens årsredovisningar för år 2020 presenteras mycket goda helårsresultat och värdena på bolagens fastigheter fortsätter att stiga. Det går helt i linje med de affärer vi sett på fastighetsmarknaden där främst priserna inom segmenten logistik och bostäder har ökat avsevärt. Industrisegmentet stod för den tredje största andelen av transaktionsvolymen under år 2020, efter bostäder och kontor, och uppvisade en transaktionsvolym på närmare 43 miljarder. Årets stora affär mellan Castellum och Blackstone visar på att det finns en fortsatt hög efterfrågan på både moderna logistikfastigheter och inom lätt industri och lager.

 

 

Läs ANALYSEN HÄR MARS 2021