Mars 2020

Fastighetsmarknaden fungerar trots en värld i gungning

 

Efter att året inletts med högt tempo och med strålande framtidsutsikter har världen och den globala ekonomin satts i gungning. Dess svallvågor har kommit att påverka ekonomin i hög grad och det är svårt att bedöma i vilken utsträckning än. Det höga måttet av osäkerhet leder till en hög volatilitet, inte minst på börsen. På grund av rådande världsläge har även OECD sänkt sin globala tillväxtprognos från 2,9 till 2,4 procent, då risken för bland annat produktionsstörningar har ökat.

Även om barometerindikatorn steg ytterligare i februari indikerar den låga nivån på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Likt barometerindikatorn steg Inköpschefsindex, PMI-total till den högsta nivån på 15 månader där längre leveranstider påverkade stigningen.

Vi ser att det fortfarande går att göra affärer och kunder vi har ständig dialog med efterfrågar och lever efter devisen ”business as usual”. Efterfrågan på objekt finns kvar och många investerare ser långsiktigt i sina investeringar. Bankerna är fortsatt positiva till utlåning för fastighetsinvesteringar.

Vi vet ännu inte hur situationen ser ut framöver men fastigheter som tillgångsslag har historiskt visat sig vara en mindre riskfylld investering och ett stabilt tillgångsslag. Just nu fungerar transaktionsmarknaden väl men ingen vet hur det ser ut längre fram. Nordier anser därför att det är ett bra säljläge nu.

Mars 2020