Maj 2019

Äntligen gör sommaren efterlängtad entré, även om den uppvisar spridda skurar likt den för tillfället svårbedömda konjunkturen.

 

Ett par månader in på det nya året finns det fortfarande indikationer på att konjunkturen kan komma att försvagas, samtidigt som den inhemska ekonomin går starkt. Exempel på detta är att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade samtidigt som arbetsmarknaden fortsatt är stark, även om utvecklingen av arbetslösheten tyder på en avmattning i ekonomin.

Boprisindikatorn uppvisar tydliga uppgångar i alla regioner, vilket innebär att det är fler som tror på stigande priser än fallande. Samtidigt bedömer Riksbanken att hushållens höga skuldsättning fortsätter att utgöra den största risken inom svensk ekonomi. Riksbankens övervakning visar att den finansiella infrastrukturen överlag fungerar bra i dagsläget, men motståndskraften mot finansiella risker behöver öka.

Nordiers bedömning är att det finns få objekt ute och välskötta fastigheter i attraktiva områden säljs till höga prisnivåer. Den svaga kronan fortsätter även att intressera utländska investerare. Kombinationen av det begränsade utbudet samt lokal och globalpolitisk instabilitet är indikatorer på att marknaden kan komma att förändras.