Juni 2019

Både sommaren och fastighetsmarknaden har växlat upp för högtryck när vi går mot årets tredje kvartal och andra halvlek!

 

Nordiers bedömning av marknadsläget är att antalet genomförda transaktioner på sista tiden ökat efter att få transaktioner genomfördes under de två första kvartalen. Transaktionsvolymen totalt sett har dock hållit sig uppe på grund av att det genomfördes många stora transaktioner över miljardbeloppet.

Även om vi efter midsommarhelgen går mot mörkare tider uppvisar ekonomin ljuspunkter med bland annat inköpschefsindex (PMI) som stigit till 53,1, vilket är den högsta nivån sedan november föregående år. Den nedåtgående trenden för PMI är härmed bruten vilket indikerar att den svenska industrikonjunkturen är på väg att stabiliseras med stöd av en svag krona, trots en osäker omvärldskonjunktur. Marknadsutvecklingen har i maj präglats av just kronförsvagning och sjunkande räntor.

Likt sommarsolståndet uppvisar siffror från arbetsförmedlingen att zenit för konjunkturen passerat då den totala arbetslösheten fortsätter att minska i en allt mer avtagande takt. Detta hänger även samman med att företagens syn på ekonomin dämpas på bred front. Barometerindikatorn föll ytterligare något i juni och nivån, som är den lägsta som uppmätts sedan september år 2013, pekar på ett aningen svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Fortfarande finns det mycket pengar i omlopp och det är med stor tillförsikt vi laddar batterierna inför en intensiv höst – där det likt tidigare finns stora möjligheter för den aktive.