Januari 2022

Månadskollen – Stormig start på det nya året

 

Året har inletts något skakigt med geopolitiska spänningar, tilltagande smittspridning av virusvarianten Omikron och växlande ränteförväntningar. Oro över omständigheterna har gett sitt avtryck på börsen, som i januari haft en negativ utveckling. Stockholmsbörsen upplevde ett antal kraftiga börsfall, men under den sista dagen vände den ändå uppåt. Trots den senaste tidens oroligheter är de ekonomiska utsikterna för år 2022 fortsatt positiva då en normalisering väntas ske på sikt. Precis som med stundande årstid går vi mot ljusare tider och den ekonomiska återhämtningen förväntas tillta igen när oron för pandemin nu successivt växlar ner.

 

Svensk ekonomi har fortsatt stått sig robust i ett internationellt perspektiv. Konjunkturen har den senaste tiden utvecklats relativt normalt med god tillväxt. Precis som flera andra länder har Sverige upplevt en hög inflationstakt till följd av en kraftig elprisutveckling. December månads inflation var den högsta årsförändringen på 28 år och noterades på 4,1 procent enligt KPIF. De senaste månadernas intensiva inflationsutveckling i världen förklaras även av uppdämda behov och flaskhalsar i leveranskedjor. Inflationen har visat sig vara mer uthållig än väntat men under senare kvartal 2022 bedöms inflationen falla tillbaka.

 

På räntefronten har långa räntor börjat stiga smått och väntas fortsätta i den riktningen när stödköpen minskar under året. Amerikanska Federal Reserve meddelade i december att tre räntehöjningar kommer ske under 2022, som respons på den kraftiga inflation USA upplevt. Något mer återhållsamma är svenska Riksbanken som står fast vid orörd reporänta under prognosperioden. En räntehöjning skulle trots allt kunna komma att tidigareläggas om marknadsläget så kräver, eventuellt under 2023, men osäkerhet har gjort prognoserna svåra.

 

Den senaste tidens motgångar i ekonomier världen över bedöms vara tillfälliga och en tilltagande tillväxt är förväntat under våren, trots nulägets oroligheter. Fastighetsmarknaden har samtidigt inlett året med samma utveckling som innan årsskiftet. Strukturaffärer och förändrade ägarförhållanden hos de svenska fastighetsjättarna avlöser varandra. Efter hög investeringsaktivitet och ett transaktionsår 2021 som slagit alla rekord tar aktörerna nu sats för ytterligare ett år av spännande affärer. Förväntningarna för 2022 års fastighetsmarknad är höga och vi kan räkna med hög aktivitet, inte minst från de börsnoterade bolagen.

 

 

Läs ANALYSEN HÄR Januari 2022