Januari 2021

En motståndskraftig ekonomi möjliggjorde en rekordstark avslutning på året

 

Hård påfrestning på vården och skärpta restriktioner blev följdeffekterna av coronapandemins andra våg under hösten. Arbetslösheten är hög och fortsätter att öka något även i december. Sammantaget verkar dock ekonomin klara sig betydligt bättre under andra smittvågen än under den första. Stämningsläget sjönk något för december men är fortsatt god, inköpschefsindex fortsätter att stiga likväl som inflationen. Industrin stod emot den andra vågen relativt väl och BNP för helåret 2020 stannade på tre procent. Penningpolitiken förblir mycket expansiv med nollränta samtidigt som finanspolitiken rullar ut åtgärder av noterbar storlek. Detta kommer krävas för att klara av den återhämtning som prognosmakarna tror, givet att vaccinationsprogrammet rullar ut i förväntad takt och restriktioner kan vara mer eller mindre nedmonterade under det andra kvartalet.

 

Det starka avslutet på år 2020 visar på en välfungerande transaktionsmarknad med många aktiva aktörer.

 

Fastighetsmarknaden har bevisat sin motståndskraft till pandemin; fortsatt god tillgång till kapital med en likvid kreditmarknad, positiv börs och allokerat kapital till fastighetsfonder; låga räntor; och fortsatt investeringsvilja hos många aktörer. När december 2020 summeras noteras den högsta transaktionsvolymen för en månad någonsin om cirka 56 miljarder kronor. Det starka avslutet på år 2020 visar på en välfungerande transaktionsmarknad med många aktiva aktörer. När helåret summeras står bostäder för den största andelen av transaktionsvolymen, vilket bekräftar att marknaden delat Nordiers syn på segmentet som motståndskraftigt under pandemin. Den höga transaktionsvolymen vittnar även att det går att göra bra affärer i samtliga segment.

 

Läs analysen här