Januari 2020

Efter en intensiv avslutning på 2019 har år 2020 börjat i samma höga tempo!

 

Vi summerar transaktionsåret 2019 som ett rekordår avseende transaktionsvolym men vi noterar också ett lägre antal affärer. Fler portfölj- och strukturaffärer eldade på transaktionsvolymen och den trenden bedöms även fortsätta över år 2020. På grund av den fortsatt låga räntenivån är det fortfarande högt tryck med många köpare som fortsätter leta efter bra objekt och trots den höga transaktionsvolymen förra året finns ett stort köpsug kvar och en hög betalningsvilja.

OMX går bra och ligger inledningsvis på en högre nivå än förra året likväl som Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. I slutet av 2019 såg vi en räntehöjning men tonläget från Riksbanken indikerar en stillastående ränta åtminstone till år 2021. Marknaden börjar även mer och mer klassa det låga ränteläget som hållbar och här för att stanna under en längre tid, vilket gynnar investeringar i fastigheter som tillgångsslag. Fastigheter är fortsatt hett som en alternativ investering likväl som för specialisterna och den svenska marknaden är gynnsam för utländska investerare med en låg växelkurs, vilket leder till en hävstångseffekt och driver upp priserna.

Ett orosmoln på himlen som kan komma att kyla ner marknaden är den osäkra omvärlden och globala ekonomin vilket kan göra vår inhemska marknad sårbar. Hot i fråga om miljö, politik och epidemier samt att man inte vet vad Donald Trumps twitterfingrar har för påverkan.Vi ser med tillförsikt fram emot 2020 även om det sannolikt innebär något mer svårnavigerade vatten än vad vi blivit vana vid.