Februari 2021

En positiv framtidssyn

Början av det nya året har kännetecknats av det kyliga vädret, fortsatta restriktioner och rapporteringar om coronavaccinet. Trots att arbetslösheten ligger kvar på de höga nivåer som redovisats under vintern och konsumtionen under januari 2021 sjönk med elva procent jämfört med föregående år, närmar vi oss slutet av tunneln.

BNP för fjärde kvartalet 2020 ser ut att bli starkare än väntat med en förväntad ökning om en procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Uppgången visar på att ekonomin under tredje och fjärde kvartalet 2020 tog igen en stor del av nedgången som skedde under andra kvartalet. Även inflationen och realekonomin har överraskat positivt och utsikterna ser ljusare ut än i höstas.

Priserna på den privata bostadsmarknaden har stigit påtagligt under det senaste året och uppvisar nya rekordnivåer. Prisutvecklingen drivs framför allt av stora prisuppgångar för småhus men även priserna på bostadsrätter överstiger tidigare toppnoteringar från år 2017. För småhus har priserna stigit med cirka tolv procent under det senaste året i Sverige. Boprisindikatorn intygar den positiva utvecklingen och steg med fyra procentenheter under januari månad. Även stämningsläget steg under januari vilket visar på en positiv framtidssyn både hos de svenska företagen och hushållen.

Nordier noterar att det är en fortsatt hög efterfrågan och att det finns många köpstarka aktörer på den svenska fastighetsmarknaden.

Efter fjolårets starka avslut, december uppvisade den högsta transaktionsvolymen någonsin under en månad om cirka 56 miljarder kronor, uppvisar januari månad betydligt lägre siffror. När januari 2021 summeras noteras en transaktionsvolym på 5,9 miljarder kronor vilket är, trots månadsnedgången, en ökning med 37 procent jämfört med januari år 2020. Nordier noterar att det är en fortsatt hög efterfrågan och att det finns många köpstarka aktörer på den svenska fastighetsmarknaden.

 

Läs analysen här