Augusti 2019

En lugn sommar avspeglar den svenska ekonomin

 

De rofyllda semestermånaderna tycks avspeglat sig på de finansiella marknaderna denna sommar med förhållandevis lugna börs- och räntelägen. Indexet PMI-total noterade en oförändrad nivå jämfört med tidigare månad och har stabiliserats under de senaste månaderna, samtidigt som det befinner sig på bland de lägsta nivåerna på sex år. Även KI-Barometern uppvisar en nivå som indikerar ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Efter en längre period med långsamt minskande arbetslöshet har trenden vänt och försämrats.

Vi må visserligen gå mot mörkare tider när höstmånaderna väntar runt hörnet, men flertalet ljuspunkter finns att hämta i den svenska ekonomin. De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i juli jämfört med vad de gjorde föregående månad vilket innebär att SEB:s Boprisindikator stiger för fjärde månaden i rad. Vidare har vinsttillväxten på Stockholmsbörsen ökat något senaste tiden, vilket dessvärre främst kan förklaras av kronans svaga växelkurs.

Trots ledighet har det politiska läget i Europa inte tagit någon semester denna sommar. Brexitkonfliktens följetång fortsätter att vara aktuell i och med att den nytillträdda premiärministern offentligt försäkrat att Storbritannien kommer lämna EU den 31 oktober, med eller utan avtal. I Europa finns ytterligare tecken på en svagare konjunkturutveckling däribland de redan kända problemen inom tillverkningssektorn som ser ut att förvärras. Den viktiga tyska ekonomin ser även allt sämre ut. Den svaga utvecklingen i övriga Europa kan även kan komma att försvaga Sveriges inhemska ekonomi, på vilket sätt är ännu upp till bevis.

Fastighetsmarknaden mår fortfarande mycket bra i lågränteklimatet med full aktivitet. Den försämrade konjunkturen kan möjligtvis komma att påverka fastighetsmarknaden längre fram men det mest troliga är att den hjälper till att hålla ner räntenivåerna under en längre period vilket är positivt för en fortsatt mycket stark marknad.