April 2021

Månadskollen april 2021

Våren börjar smyga sig på och vi går nu mot varmare tider. Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras och inflationen är nu nära målet om 2 procent, inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i mars månad.

Konjunkturbarometern steg med 1,5 procentenheter i mars och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Tillverkningsindustrin konfidensindikator stod för en stor del av ökningen och ligger fortsatt långt över det historiska genomsnittet. PMI:s sysselsättningsindex visar på en ökad efterfrågan på arbetskraft vilket återspeglas i arbetslösheten som har börjat falla tillbaka.

I mars månad sjönk arbetslösheten med 0,3 procentenheter och uppvisar den lägsta nivån sedan april 2020. Trots nedgången finns ett visst orosmoln kring andelen långtidsarbetslösa som fortsätter att öka. Kreditmarknadernas rörelser under pandemin har varit dramatiska, vilket dock nu har stabiliserat sig tack vare centralbankernas snabba agerande och spreadarna har till stor del återgått till nivåerna före pandemin. Finansieringsvillkoren för företag är i allmänhet goda, och kommer vara fortsatt gynnsamma med stöd från den ekonomiska återhämtningen och centralbankernas politik.

 

Fastighetsmarknaden fortsätter att bevisa sin motståndskraft till pandemin och det finns en stor investeringsvilja hos många aktörer. Den totala transaktionsvolymen uppgick till 39 miljarder kronor under det första kvartalet 2021 och det har främst varit svenska aktörer som har varit aktiva på marknaden. Men de internationella aktörerna har inte minskat nämnvärt, trots pandemi och restriktioner, utan har en fortsatt stabil närvaro på den svenska fastighetsmarknaden. Under pandemin sökte sig många investerare till säkra typslag som bostäder och samhällsfastigheter. Vi ser nu hur intresset för övriga typslag återkommer i takt med att ekonomi stort återhämtar sig och noterar flera transaktioner inom handelssegmentet likväl som centrala blandfastigheter.

 

 

Läs ANALYSEN HÄR april 2021