Sveriges snabbast växande storstad – Malmö

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Enligt beräkningarna kommer en halv miljon invånare att bo i staden år 2047, mot dagens 339 000 personer. Dessa siffror innebär att efterfrågan på kommersiella lokaler, både inom kontor och retail, med goda grunder kan antas öka.

Nordier har varit verksamma och arbetat nära marknaden i Malmö i över tio år och vuxit snabbt på kontors- och retailmarknaden med ett flertal stora uthyrningar och arbetar nära ett stort antal lokala kunder. Här ger John Larsson, Senior Leasing Manager i Malmö en fördjupad analys.

Närheten till Köpenhamn, och även Lund, innebär också att Malmöregionen blir allt mer attraktiv för de riktigt stora företagen med möjligheter att förlägga sina skandinaviska huvudkontor i den expansiva regionen. Det är med andra ord inte längre en självklarhet för multinationella bolag att förlägga sin verksamhet till Stockholm, och ännu mindre Göteborg eller Oslo, eftersom man i Malmö får en helt annan geografisk närhet till kontinenten. Den absoluta närheten till Kastrup gör också staden lättillgänglig från hela världen.

Området Hyllie är ett bra exempel på hur Malmö växer, där de senaste tio åren både arbetsplatser och bostäder vuxit fram. Från Hyllie station tar det dessutom bara 12 minuter till Kastrup, och området blir därmed en utmärkt hub för större företag. Framtidsutsikterna för kommersiella fastigheter ser fortsatt gynnsam ut för Hyllie, liksom för det nya området Universitetsholmen i Malmö Hamn. Malmö fortsätter också att växa i och med utbyggnaden av Nyhamnen, ett citynära område strax utanför Centralstationen. Ett exempel på det områdets växtpotential är att E.On beslutat att förlägga sitt nordiska huvudkontor med 1 500 medarbetare här.

Under några år har vi kunnat se en utflyttning från citykvarteren mot just nybyggda områden, men här märker vi att det vänder tillbaka, att allt fler efterfrågar lokaler inne i stadskärnan. Här märker vi att man i många fall måste erbjuda något extra för att kunna konkurrera. Exempelvis är duschmöjligheter numera närmast ett måste, särskilt som arbetsgivarna gärna ser att de anställda rör på sig och att allt fler väljer att cykla till jobbet. Hyresnivåerna i citylägen har de senaste åren varit stabila och i princip följt index, dock märker vi en viss försiktighet hos större aktörer, eftersom vi sannolikt befinner oss i slutet av en lång högkonjunktur. Det gäller inte minst de större retailaktörerna, där ledtiderna för att fatta beslut blir allt längre.

Malmö har också den yngsta befolkningen av de tre storstadsregionerna, med en medelålder på 38,4 år. Det innebär att de boende efterfrågar en levande stadsmiljö, exempelvis i form av restauranger som medför att gator och torg känns levande efter att kontoren stängt.

Med rätt strategier finns det alltså stora möjligheter att skapa goda affärer utifrån Malmös både växande och unga befolkningsunderlag.