NLD – september 2020

E- Handelsaktörer ser möjligheter med fysiska etableringar!

Vi har under de senaste tio åren sett en stabil och rent av aggressiv tillväxt inom e-handelskonsumtionen. Sverige är ett av de länder som sitter i förarsätet när det kommer till e-handelskonsumtion om vi jämför med övriga delar av Europa. Något som bidrar till en hög igenkänningsfaktor hos många konsumenter och än fler nu under pågående pandemi, då ”hemmakontor” och social distansering varit högt, om inte högst upp på dagordningen. Trots det tampas e-handeln med en annan typ av utmaningar än den traditionella fysiska handeln. Logistik och leveranstider, låga bruttovinstmarginaler och höga returer för att nämna några.

 

Varumärkesresan för e-handelsaktörer har ofta kommit en bra bit på vägen då det krävs betydligt mycket mer investeringar inom marknadsföring för att sticka ut och plocka marknadsandelar i den digitala världen. Varumärkeskännedomen gör att konceptet för en fysisk etablering ligger nära till hands. Framförallt när e-handelsaktörerna lätt kan anpassa sortiment och koncept efter ort med tanke på all den data de samlat på sig från kunder genom åren. Detta försprång och förståelsen för kunden leder till att fysiska etableringar blir mindre riskfyllda.

 

Sammanfattningsvis är de nyss berörda punkterna några av anledningarna till att flera e-handelsaktörer öppnat upp för fysiska etableringar. Fler och fler har dessutom, redan innan Covid-19 kommit till en nivå där tillväxttakten avtagit och söker baserat på det möjligheter på annat håll för att bibehålla tillväxten och öka lönsamheten. Det sistnämnda har varit lite av en akilleshäl för e-handeln då ”cost of sale” är högre online än inom fysisk handel.

Idag ser vi aktörer vi aldrig trodde skulle ta steget mot en fysisk etablering.

 

Det finns fördelar på båda sidorna, det vi dock vet med säkerhet är att slutkonsumenterna ställer högre krav än någonsin tidigare. Idag ser vi aktörer, till exempel Netflix, vi aldrig trodde skulle ta steget mot en fysisk etablering göra just det. Anledningen? Att med sitt koncept, varumärke och sortiment väcka intresset hos slutkonsumenten i en fysisk miljö. Något som, hur man än vrider och vänder på det, inte är möjligt digitalt.

 

// Ajdin Linna, Leasing Manager

– Nordier Leasing & Development