NLD – oktober 2020

Köpcentrum blir stadskärnor

Att handeln under en längre period förflyttat sig från de ”traditionella” stadskärnorna är ingen hemlighet. E-handeln har gjort ett ordentligt intåg i flertalet branscher och tillgängligheten för slutkonsumenten är avgörande. Den traditionella handelsplatsen har svårt att möta den konkurrens e-handeln sätter med sin tillgänglighet och breda utbud till kunderna. Detta har gjort att många centrum förlorat sin dragkraft och identitet som invånarna en gång i tiden förknippade sig med.

 

Sällanköpshandeln fick sig en rejäl smäll i början av mars 2020 och har sedan sommaren succesivt återhämtat sig. Pandemin var ett hårt slag mot handeln i allmänhet vilket påskyndat många oundvikliga stängningar av modebutiker runtom i Sverige som inte klarat av att anpassa sig på den allt mer konkurrensfyllda marknaden.
Det som blivit tydligt under denna period är människans syn på pendling och möjligheterna att jobba hemifrån samt vilket socialt behov människan faktiskt har. Under den perioden pandemin präglade samhället som värst framgick det tydligt vilka handelsplatser som klarade sig bättre ändra.

Köpcentrum med bra tillgänglighet och närhet till bostäder där kunderna kan utföra sina dagligvaruinköp har påvisat stabila besök och omsättningssiffror under en längre tid, även under pandemin. Ofta är det systembolag, apotek och livsmedelsbutiker som driver trafiken till centrumet i kombination med rätt utbud av shopping och restauranger som gjort dem stabila över tid. Kommuncentrumets tillgänglighet med kollektivtrafik, utbud av parkeringsplatser och förmåga att anpassa sitt utbud efter den lokala efterfrågan har gjort att de integrerat sig i upptagningsområdet och lyckats bli kommunens naturliga handelsplats.

Ett kommuncentrum är mer tillgängligt än en extern handelsplats samtidigt som det enklare kan anpassa sitt utbud efter trender och behov, jämfört med vad en vanlig stadskärna med olika fastighetsägare kan göra. Att kunna möta efterfrågan och förse kunderna med allt de behöver ger återkommande besök, vilket i sin tur är det som gör de här handelsplatserna så starka. Intresset för etablering i dessa centrum ökar och här är det viktigt att varje koncept analyserar vad kunderna i det specifika området efterfrågar för att kunna konkurrera och bedriva en lönsam verksamhet.

 

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i september

Statistiknyhet från SCB 2020-10-28 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i september 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,3 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,8 procent.

 

 

 

Malin Linde, VD Nordier Leasing & Development kommenterar:

– Både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln har återhämtat sig från tappet under inledningen av pandemin. Försäljningsutvecklingen går också hand i hand med besökssiffrorna vi får till oss från våra uppdragsgivare. Kommuncentrum har återhämtat sig snabbt och är i stort sett tillbaka på normala nivåer medans större köpcentrum/destinationer har en liten bit kvar till 2019 års besökssiffror. Hemutrustningshandeln går starkt medan mode/skohandeln fortsatt dras med stora utmaningar, dock fortsätter tappet inom både mode/skohandeln att minska jämfört med föregående år, vilket ändå får ses som ett bra tecken inför kommande julhandel.

 

 

 

// Jacob Lilja, Leasing Manager

Nordier Leasing & Development