NLD – augusti 2020

Omställningarnas tid

Covid – 19… Ett av de mest välanvända orden i våra dagliga dialoger under årets andra kvartal, både med uppdragsgivare och hyresgäster. Ovisshet, vikande besöksantal i köpcentrum/stadskärnor och i vissa fall bottenlösa försäljningstapp slog till med full kraft i mitten på mars. En tid som onekligen satte stor press på oss som bolag med huvudfrågan, hur tacklar vi det här?

Initialt såg 2020 ut att bli möjligheternas år och från vår synvinkel är de fortfarande det. Detaljhandelsskiftet Läs:detaljhandelsskiftet-kunden-i-fokus  och omställningen av retailytor till kontor Läs:analyser/analyser/butiksdod-skapar-mojligheterhade kommit en bra bit på vägen redan innan året startade. Covid-19 har påskyndat båda processerna än mer. Aktörer som inför 2020 haft en tydlig positionering på marknaden och ett, utifrån sin kund anpassat och konkurrenskraftigt erbjudande har såklart påverkats av krisen, men samtidigt tacklat den betydligt mycket bättre. De har dessutom börjat se möjligheterna som Covid – 19 för med sig.

Pandemin har utifrån vårt perspektiv alla förutsättningar att klassas som omställningarnas tid. Antalet aktörer som börjar se möjligheter växer och vi på Nordier står längst fram i ledet för att ta tillvara på dem.

Malin Linde, CEO & Partner, NLD

Att vi befinner oss mitt i pandemin råder det självklart inget tvivel om och ovissheten är fortsatt stor. Dock är det mycket som pekar på att vi börjar ta steg mot ett mer normalt läge i de branscher vi är verksamma i. En utveckling vi såg redan i slutet på Q2, en period som överträffade alla förväntningar när det gäller signerade avtal. Försäljningssiffrorna har återhämtat sig något och en del branscher samt aktörer som vi just berört, visar en positiv utveckling jämfört med föregående år. Även besökssiffrorna återhämtar sig, framförallt på handelsplatser vilka utgör den centrala kärnan av kommunen och upptagningsområdet.

 

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i juli.

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 4,8 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade nollutveckling. Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 6,6 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 2,0 procent.

 

Källa: SCB

Kommentar:

Sällanköpshandeln har återhämtat sig jämfört med föregående år trots pågående pandemi. Dagligvaruhandeln exkl. Systembolaget likaså då ”bunkringsbeteendet” i början på mars bidrog till en rejäl ökning för att sedan påverka utvecklingen negativt under efterföljande månader. Svensk Handel Stil rapporterade nyligen att modehandeln fortsatt tappar jämfört med föregående år. Det procentuella tappet är dock lägre än tidigare månader under pandemin vilket tyder på viss återhämtning.

Källa: Svensk Handel Stil

Hemutrustningshandeln går fortsatt starkt med en preliminär ackumulerad ökning på 9,8% (källa: SCB) jämfört med föregående år. I juli var den preliminära ökningen 16,9% (källa: SCB) vilket tyder på att rekommendationerna gällande ”hemester” följts.

// Oscar Berlin, Portfolio Manager

– Nordier Leasing & Development